Värdering av lager av hästar i hästuppfödningsverksamhet att tillämpas fr.o.m. 2000 års taxering, rekommendationer
Riksskatteverket

Värdering av lager av hästar i hästuppfödningsverksamhet att tillämpas fr.o.m. 2000 års taxering, rekommendationer

2800

28 kr (exkl. moms)

Prenumerera på RSV Skatt