Värdering av fri och delvis fri bil att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. för beskattningsåret 2005 samt vid 2006 års taxering, allmänna råd
Skatteverket

Värdering av fri och delvis fri bil att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. för beskattningsåret 2005 samt vid 2006 års taxering, allmänna råd

4800

48 kr

Prenumerera på SKV Skatt med samtliga författningar från Skatteverket.
Produktdetaljer: