Värdering av förmån av fri och delvis fri bil med tillverkningsår 2004 att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2004 och fr.o.m. 2005 års taxering, ändrade föreskrifter
Skatteverket

Värdering av förmån av fri och delvis fri bil med tillverkningsår 2004 att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2004 och fr.o.m. 2005 års taxering, ändrade föreskrifter

3700

37 kr

Prenumerera på SKV Skatt
Produktdetaljer: