Värdering av förmån av fri och delvis fri bil med tillverkningsår 2003 att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2003 och fr.o.m. 2004 års taxering, ändrad föreskrifter
Riksskatteverket

Värdering av förmån av fri och delvis fri bil med tillverkningsår 2003 att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2003 och fr.o.m. 2004 års taxering, ändrad föreskrifter

4500

45 kr (exkl. moms)

I kraft 1 juli 2003.

Prenumerera på SKV Skatt
Produktdetaljer: