Värdering av förmån av fri och delvis fri bil med tillverkningsår 2002 att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. för beskattningsåret 2002 och vid 2003 års taxering, ändrade föreskrifter
Riksskatteverket

Värdering av förmån av fri och delvis fri bil med tillverkningsår 2002 att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. för beskattningsåret 2002 och vid 2003 års taxering, ändrade föreskrifter

3160

32 kr (exkl. moms)

Ändr. 1 §.

Prenumerera på SKV Skatt