Värdering av förmån av fri och delvis fri bil att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 1999 och vid 2000 års taxering, rekommendationer
Riksskatteverket

Värdering av förmån av fri och delvis fri bil att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 1999 och vid 2000 års taxering, rekommendationer

3280

33 kr

Produktdetaljer: