Värdering av förmån av fri och delvis fri bil att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. för beskattningsåret 2001 och vid 2002 års taxering, ändrade föreskrifter
Riksskatteverket

Värdering av förmån av fri och delvis fri bil att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. för beskattningsåret 2001 och vid 2002 års taxering, ändrade föreskrifter

2000

20 kr

Ändr. 1 §.

Prenumerera på RSV Skatt
Produktdetaljer: