Värdering av förmån av fri och delvis fri bil att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. för beskattningsåret 2000 och vid 2001 års taxering, rekommendationer
Riksskatteverket

Värdering av förmån av fri och delvis fri bil att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. för beskattningsåret 2000 och vid 2001 års taxering, rekommendationer

3440

34 kr

Prenumerera på RSV Skatt
Produktdetaljer: