Värdering av förmån av fri och delvis fri bil att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt för inkomståret 1999, vid beräkning av arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 1999 och vid 2000 års taxering, ändrade föreskrifter
Riksskatteverket

Värdering av förmån av fri och delvis fri bil att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt för inkomståret 1999, vid beräkning av arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 1999 och vid 2000 års taxering, ändrade föreskrifter

9000

90 kr (exkl. moms)

Produktdetaljer: