.
Patientens rätt och vårdens ansvar
  • Hälsa och sjukvård
  • Hälso och sjukvård

Patientens rätt och vårdens ansvar

Ebba Sverne Arvill, Anders Printz
0
Patientens rätt och vårdens ansvar
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Hälso- och sjukvård berör alla människor i olika skeden av livet. Boken Patientens rätt och vårdens ansvar beskriver det övergripande systemet för hälso- och sjukvårdens reglering. I boken behandlas både patienternas rättigheter och vårdens skyldigheter för att uppfylla dessa rättigheter. Även sekretess och tystnadsplikt samt patientjournaler och intyg behandlas. Ett kapitel redogör för hur patienter kan klaga på vården samt vilka möjligheter det finns att få ersättning för skador som uppstått i vården.

Boken riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonalen, såväl i deras dagliga arbete som under utbildningen. Den riktar sig också till huvudmännen för hälso- och sjukvården samt ledamöter och stödfunktioner i patientnämndsverksamheten. Även advokater och andra jurister som ska företräda personal eller patienter torde ha användning för boken. Sist men inte minst kan patienter, deras anhöriga och patientföreningar ha utbyte av boken.