.
Patientens rätt och vårdens ansvar
  • Hälsa och sjukvård
  • Hälso och sjukvård

Patientens rätt och vårdens ansvar

Ebba Sverne Arvill, Anders Printz
Planerad utgivning under november 2023.
51400

514 kr (exkl. moms)

Patientens rätt och vårdens ansvar

Patientens rätt och vårdens ansvar

Om boken

Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras.

Verket är en introduktion till patienters rätt och behandlar de grundläggande lagarna, Hälso- och sjukvårdslagen, Patientlagen och Patientsäkerhetslagen. Det kommer även finnas avsnitt om förande av patientjournaler och utlämnande, sekretess och intygsgivning. Även uppdelning av kommunalt och regionalt ansvar kommer att behandlas.