Ersta Sköndal högskola

Värdegrunder i kyrka, diakoni och samhälle

23000

230 kr

Ett bidrag från forskare i teologi, filosofi, etik och diakoni till diskussionen om vad det innebär att arbeta i en värdegenomsyrad organisation. En av de frågor som ställs är: Kan yrken i moderna välfärdsverksamheter betraktas som kall?Tar vidare upp frågor av typen
  • Ger en organisations värdegrund en färdriktning och hur ser den i så fall ut?
  • Vad är det egentliga innehållet i en värdegrund?
  • Hur vet man att de värden som förespråkas förverkligas?
  • Har kyrkan en roll som välfärdsaktör?
  • Vad innebär diakonins ideal? Och vad betyder det för gränssättningar i arbetet med utsatta människor?
  • Har diakonin något värde ur en rent sekulär synpunkt?
Produktdetaljer: