Vård av personer utan permanent uppehållstillstånd. Etiska aspekter på behandling som kräver eftervård. Smer-rapport 2020:6
  • Hälso- & sjukvård
  • Offentlig rätt
  • Socialrätt

Vård av personer utan permanent uppehållstillstånd. Etiska aspekter på behandling som kräver eftervård. Smer-rapport 2020:6

18400

184 kr (exkl. moms)

Vård av personer utan permanent uppehållstillstånd. Etiska aspekter på behandling som kräver eftervård. Smer-rapport 2020:6

Vård av personer utan permanent uppehållstillstånd. Etiska aspekter på behandling som kräver eftervård. Smer-rapport 2020:6

Om publikationen

Landets transplantationscentra har olika praxis när det gäller under vilka förutsättningar personer som saknar permanent uppehållstillstånd ska erbjudas transplantation. Vissa opererar barn, men inte vuxna. Andra enheter kräver säker information om att patienten kommer ha tillgång till framtida medicinering och uppföljning för att ingreppet ska genomföras.

Den etiska och juridiska osäkerhet som vården upplever i dessa fall har fått företrädare för vården att vända sig till Statens medicinsk-etiska råd (Smer) för vägledning. Smers slutsats är att osäkerhet kring tillgången till eftervård inte bör vara ett skäl att neka en person utan permanent uppehållstillstånd organtransplantation och annan livräddande vård. Det viktigaste etiska argumentet är alla människors lika värde. Ett annat skäl för att inte väga in förutsättningarna för att få eftervård är att dessa är mycket svårbedömda. Ytterligare ett skäl är att det skulle strida mot läkaretiken att särbehandla patienter på basis av nationalitet, medborgarskap eller asylstatus.

Slutsatsen får stöd i den utredning av rättsläget som Smer gjort. Enligt denna saknas det stöd i gällande rätt för att på förhand utesluta vissa behandlingar för personer utan permanent uppehållstillstånd. Organtransplantation och andra vårdinsatser som kräver tillgång till eftervård ryms inom begreppet vård som inte kan anstå, om utebliven eller fördröjd behandling bedöms kunna medföra allvarliga följder för patienten, som fara för patientens liv.