Vårändringsbudget för 2015. Prop. 2014/15:099
Finansdepartementet

Vårändringsbudget för 2015. Prop. 2014/15:099

14400

144 kr (exkl. moms)

Vårändringsbudgeten innehåller regeringens förslag till ändrade inkomster och utgifter för det pågående budgetåret 2015.
Produktdetaljer: