.
Våra domstolar
 • Offentlig rätt
 • Processrätt
 • Straffrätt
 • Statsrätt
 • Förvaltningsrätt

Våra domstolar

Stefan Melin

Organisation och verksamhet m.m.

0
Våra domstolar
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
 • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
 • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe
 • Utgivare: Norstedts Juridik
 • Format: E-bok
 • Upplaga: 1
 • Utgiven: 2012
 • Ämnen: Offentlig rätt, Processrätt, Straffrätt
 • Taggar: Statsrätt, Förvaltningsrätt
 • Författare: Stefan Melin

Om boken

Domstolsväsendet är mitt inne i en reformering med flera utmaningar. De organisatoriska förändringarna och nyheterna i lagstiftningen är många. Överföringen av ärenden från domstolar till förvaltningsmyndigheter har fortsatt och målsättningen för domstolarnas verksamhet är effektivitet, hög kvalitet och skyndsam handläggning. Detta ställer krav både på domstolsjurister och på åklagare, advokater, nämndemän, handläggare hos Polisen, Kronofogdemyndigheten, Skatteverket, Kriminalvården, Tullverket, Patent- och registreringsverket och alla andra myndigheter där handläggare behöver ha aktuella uppgifter om domstolarna och deras behörighet m.m.Våra domstolar fungerar som en uppslagsbok som underlättar för den som snabbt vill hitta aktuella uppgifter. Boken beskriver alla våra domstolar: de allmänna domstolarna, de allmänna förvaltningsdomstolarna, de särskilda domstolarna hos dessa båda kategorier, specialdomstolarna och viktiga nämnder med domstolsliknande uppgifter samt även EU-domstolen (domstolen, tribunalen och personaldomstolen) och Europadomstolen. Boken informerar om adresser, organisation, uppgifter, behörighet, domförhet, mål och beslut, överklagande, prövningstillstånd och mycket annat.Våra domstolar kan även fungera som en grundläggande lärobok om domstolsväsendet i olika juridiska utbildningar. Många processrättsliga begrepp m.m. beskrivs med praktisk anknytning, bland annat domarjäv,fora, instansordningen, domkrets, domsaga, jurisdiktion, rättsföljd, överklagande, prövningstillstånd, särskilda rättsmedel, förtursförklaring och rättsprövning. Skiljeförfarandet och den nya lagen om medling i vissa privaträttsliga tvister finns också med. Allmänna rättsprinciper, som fått ett ökande inflytande i svensk rätt, behandlas utförligt och även allmänna handlingar, som fått en vidgad innebörd i IT-samhället, jämte grundläggande regler om offentlighet och sekretess.