.
Vapenlagen
  • Offentlig rätt
  • Straffrätt
  • Förvaltningsrätt
  • Ordning och säkerhet
  • Statsrätt

Vapenlagen

Fredrik Landgren, Kazimir Åberg

En kommentar

0
Vapenlagen
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

I boken kommenteras vapenlagen utförligt och paragrafsvis tillsammans med reglerna i vapenförordningen och de av Rikspolisstyrelsen utfärdade bestämmelserna på vapenområdet. Förarbeten och rättspraxis redovisas tillsammans med författarnas egna kommentarer. Boken ger en heltäckande genomgång av regleringen av civila skjutvapen.

Sen andra upplagan av kommentaren avser rättsläget per den 1 augusti 2022.

Den digitala versionen av boken uppdateras varje eller vartannat år.