Vapenlagen
Norstedts Juridik

Vapenlagen

77300
Tryckt upplaga
Digital upplaga

773 kr (exkl. moms)

I boken kommenteras vapenlagen utförligt och paragrafsvis tillsammans med reglerna i vapenförordningen och de av Rikspolisstyrelsen utfärdade bestämmelserna på vapenområdet. Förarbeten och rättspraxis redovisas tillsammans med författarnas egna kommentarer. Boken ger en heltäckande genomgång av regleringen av civila skjutvapen.
Tryckt upplaga:

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

I boken kommenteras vapenlagen utförligt och paragrafsvis tillsammans med reglerna i vapenförordningen och de av Rikspolisstyrelsen utfärdade bestämmelserna på vapenområdet. Förarbeten och rättspraxis redovisas tillsammans med författarnas egna kommentarer. Boken ger en heltäckande genomgång av regleringen av civila skjutvapen.
Målgrupp
Offentlig förvaltning, Juridiska, Övrigt
Digital upplaga: