Vapenlagen
Norstedts Juridik

Vapenlagen

0

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

I boken kommenteras vapenlagen utförligt och paragrafsvis tillsammans med reglerna i vapenförordningen och de av Rikspolisstyrelsen utfärdade bestämmelserna på vapenområdet. Förarbeten och rättspraxis redovisas tillsammans med författarnas egna kommentarer. Boken ger en heltäckande genomgång av regleringen av civila skjutvapen.
Digital utgåva: