.
Vapenlagen
  • Offentlig rätt
  • Straffrätt
  • Förvaltningsrätt
  • Ordning och säkerhet
  • Statsrätt

Vapenlagen

Fredrik Landgren, Kazimir Åberg

En kommentar

0
Vapenlagen
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

I boken kommenteras vapenlagen utförligt och paragrafsvis tillsammans med reglerna i vapenförordningen och de av Rikspolisstyrelsen utfärdade bestämmelserna på vapenområdet. Förarbeten och rättspraxis redovisas tillsammans med författarnas egna kommentarer. Boken ger en heltäckande genomgång av regleringen av civila skjutvapen.