Vanvård i social barnavård under 1900-talet
Socialdepartementet

Vanvård i social barnavård under 1900-talet

Delbetänkande av Utredningen om vanvård i den sociala barnavården

35300

353 kr (exkl. moms)

Utredningen om vanvård tillsattes 2006 och fick i uppdrag att intervjua personer som ansåg sig blivit vanvårdade under sin tid i den sociala barnavården. Sammanlagt kom 1 030 personer att anmäla sig till intervju innan slutdatumet den 1 mars 2009.

Över 500 intervjuer har genomförts i december 2009 och nästan lika många väntar på att bli intervjuade. Resultaten av de första 404 intervjuerna presenteras i denna delrapport, SOU 2009:99.

Sammanfattningsvis kan utredningen konstatera att den sociala barnavården under den tid som utredningen omfattar har brustit i sitt tillsyns- och uppföljningsansvar.

Utredningen har träffat människor som berättat om försummelse och övergrepp under sina placeringar i fosterhem eller institution. Det har exempelvis handlat om barn som ständigt varit hungriga, fått utstå kränkningar från fosterföräldrar eller personal på institution, blivit utsatta för såväl psykisk som fysisk misshandel, som inte fått en ordentlig skolgång på grund av hårt arbete eller berövats kontakten med sin biologiska familj.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Socialdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 383
  • Utgiven: 2010
  • Serie: SOU 2009:099
  • ISBN/Best.nr: 978-913823331-3
  • Ämnen: Hälso & sjukvard, Offentlig förvaltning, Sociala frågor