Valideringsdelegationen 2015-2019, tilläggsdirektiv
Utbildningsdepartementet

Valideringsdelegationen 2015-2019, tilläggsdirektiv

(U 2015:10)

9300

93 kr (exkl. moms)

Utvidgning av och förlängd tid för utredningsuppdraget.
Tryckt upplaga: