Validering i högskolan - för tillgodoräknande och livslångt lärande. SOU 2018:29
Utbildningsdepartementet

Validering i högskolan - för tillgodoräknande och livslångt lärande. SOU 2018:29

Delbetänkande från Valideringsdelegationen

22000

220 kr (exkl. moms)

Arbetslivets förändrade kompetenskrav, bland annat till följd av digitaliseringen, gör att behoven av livslångt lärande är större idag än i början av 2000-talet. Validering och erkännande av tidigare lärande är en central komponent för att möjliggöra livslångt lärande.

Statistik om validering inom högskolan saknas eller är behäftad med stora brister. Tidigare uppföljningar av högskolornas tillämpning av reglerna om tillgodoräknande har visat på briste både i den formella hanteringenoch vad gäller generositeten i bedömningarna.

Delbetänkandet syftar till att förbättra förutsättningarna för generösa, flexibla och rättvisa erkännanden av tidigare lärande, oberoende av var, när och hur individen har utvecklat sin kompetens. Fungerande validering för tillgodoräknande är centralt för att realisera möjligheter till livslångt lärande inom högskolan och för att främja mobilitet och internationalisering. Det är också av stor betydelse för kompetensförsörjningen på arbetsmarknaden.

Se länk längre ned för att komma till Slutbetänkandet.

Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Utbildningsdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 300
  • Utgiven: 2018
  • Serie: SOU 2018:029
  • ISBN/Best.nr: 978-913824785-3
  • Ämnen: Arbetsliv, Offentlig förvaltning, Utbildning & Forskning