Välfärdsutredningen, tilläggsdirektiv
Finansdepartementet

Välfärdsutredningen, tilläggsdirektiv

8000

80 kr (exkl. moms)

Ändring av utredningsuppdraget och förlängd utredningstid.