Välfärdsutredningen, tilläggsdirektiv.
Finansdepartementet

Välfärdsutredningen, tilläggsdirektiv.

8000

80 kr

Förlängd utredningstid.
Produktdetaljer: