Välfärdsteknik i äldreomsorgen
Socialdepartementet

Välfärdsteknik i äldreomsorgen

9300

93 kr (exkl. moms)

Regeringen ger en särskild utredare i uppdrag att se över och lämna förslag på åtgärder som kan främja införandet av välfärdsteknik för ökad trygghet, stärker självständighet och livskvalitet för äldre och avlastar personal och moderniserar verksamheten. Meningen är att förbättra förutsättningarna för verksamheter och personal inom äldreomsorgen att bättre ta tillvara potentialen i att använda välfärdsteknik.

  Förslagen ska gälla:
 • adekvat stöd, kunskap och förbättrade förutsättningar för personalen,
 • förbättrade rättsliga förutsättningar för användning av välfärdsteknik,
 • förbättrad samverkan, nationellt stöd och myndigheternas roll.
Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2020.
Tryckt upplaga:
 • Utgivare: Socialdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 10
 • Utgiven: 2018
 • Serie: Dir. 2018:082
 • ISBN/Best.nr: 68718-082
 • Ämnen: Hälso & sjukvard, Offentlig förvaltning