Valet till Europaparlamentet 2009
Norstedts Juridik

Valet till Europaparlamentet 2009

28800

288 kr (exkl. moms)

Här är en sammanfattande redogörelse för valet till europaparlamentet 2009. Förutom definitiva resultatuppgifter omfattar publikationen uppgifter om förtidsröster och en redovisning av nominerade och valda kandidater till Europaparlamentet. Rapporten avseende valundersökningen 2009, har utarbetats av Henrik Oscarsson coh Sören Holmberg vid Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet.
Produktdetaljer: