Våldtäkt från anmälan till dom. Brå rapport 2019:9
Brottsförebyggande rådet/Brå

Våldtäkt från anmälan till dom. Brå rapport 2019:9

26200

262 kr (exkl. moms)

De senaste åren har omkring 5 av 100 anmälda våldtäkter resulterat i en fällande dom. År 2016 anmäldes 4 549 våldtäkter mot person som var minst 15 år. Samma år ledde 384 fall av våldtäkt till åtal och det utdömdes 194 fällande domar. Mot den bakgrunden har Brå haft i uppdrag av regeringen att studera rättsväsendets hantering av våldtäkt – från anmälan till dom. Brå har studerat vad som utmärker anmälningarna om våldtäkt mot vuxen kvinna, hur utredningsarbetet bedrivs och vad som är orsaken till att så många utredningar läggs ned. Även domstolarnas verksamhet belyses.

Brå har slumpmässigt valt ut 785 av våldtäktsanmälningarna 2016 och studerat allt material i ärendena. Brå har funnit brister av olika slag i ungefär var tionde utredning. Främst handlar det om att utredningen tagit för lång tid, att möjliga utredningsåtgärder inte vidtagits eller att förhören hade brister.

Studien har gjorts på uppdrag av regeringen. Förhoppningen är att den ska vara till nytta både för rättsväsendet och för andra som är engagerade i frågan vad rättsväsendet kan göra för att våldtäktsutsatta ska få upprättelse och möjlighet till läkning.
Abonnera på Brå:s publikationer. Teckna stående order, se längre ned.