.
Våldsbejakande extremism. SOU 2017:67 En forskarantologi
  • Offentlig rätt
  • Socialrätt
  • Straffrätt

Våldsbejakande extremism. SOU 2017:67 En forskarantologi

Forskarantologi från utredningen En nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism

55000

550 kr (exkl. moms)

Våldsbejakande extremism. SOU 2017:67 En forskarantologi

Våldsbejakande extremism. SOU 2017:67 En forskarantologi

  • Utgivare: Kulturdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 424
  • Utgiven: 2017
  • ISBN/Best.nr: 978-913824663-4
  • Ämnen: Offentlig rätt, Socialrätt, Straffrätt
  • Taggar:

Om publikationen

I dagens samhälle med ökad nationalism, social oro, faktaresistens och politikerförakt behöver demokratin stärkas.

Denna brett upplagda nationella översikt har skrivits på initiativ av den Nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism.

Syftet är att bidra till att stärka och utveckla konkreta insatser och relevant forskning om våldsbejakande extremism, samt göra analyser och forskning till praktisk tillämpbar kunskap för kommuner och lokala aktörer som arbetar med att utveckla och genomföra förebyggande insatser genom ett nationellt nätverk av experter.
Teckna stående order på SOU från Kulturdepartementet!