Våldsbejakande extremism. SOU 2017:67 En forskarantologi
Kulturdepartementet

Våldsbejakande extremism. SOU 2017:67 En forskarantologi

55000

550 kr (exkl. moms)

I dagens samhälle med ökad nationalism, social oro, faktaresistens och politikerförakt behöver demokratin stärkas. Denna brett upplagda nationella översikt har skrivits på initiativ av den Nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Syftet är att bidra till att stärka och utveckla konkreta insatser och relevant forskning om våldsbejakande extremism, samt göra analyser och forskning till praktisk tillämpbar kunskap för kommuner och lokala aktörer som arbetar med att utveckla och genomföra förebyggande insatser genom ett nationellt nätverk av experter.
Teckna stående order på SOU från Kulturdepartementet!