.
Våldsam politisk extremism

Våldsam politisk extremism

Antidemokratiska grupperingar på yttersta höger- och vänsterkanten

26000

260 kr (exkl. moms)

Våldsam politisk extremism

Våldsam politisk extremism

Lagerstatus: Finns i lager

Om publikationen

Denna studie är en kartläggning av den våldsamma extremismen inom vit makt-miljön och den autonoma miljön som Brottsförebyggande rådet och Säkerhetspolisen har gjort i samarbete, på uppdrag av regeringen.

I Sverige finns politiska krafter som är mot demokratin och de värden som det demokratiska samhället står för. På ena sidan finns grupperingarna inom vit makt-miljön. De vill införa ett upplyst diktatoriskt ledarskap. På den andra sidan finns den autonoma miljön med det klasslösa samhället som vision. Till den autonoma miljön hör också enfrågegrupperingar som djurrättsaktivister.

Kännetecknande för vit makt-miljön och den autonoma miljön är att våld och andra brott accepteras som ett led i den politiska kampen. Vissa personer inom miljöerna begår sådana brott. Rapporten handlar om dessa personer och deras extremistiska brott, de miljöer de tillhör och de ideologier som rättfärdigar deras kriminalitet. Till detta kommer en rad förslag på brottsförebyggande åtgärder.