.
Våld mot personer med funktionshinder
  • Arbetsrätt och arbetsliv
  • Hälsa och sjukvård
  • Straffrätt

Våld mot personer med funktionshinder

16300

163 kr (exkl. moms)

Våld mot personer med funktionshinder

Våld mot personer med funktionshinder

Lagerstatus: Få i lager
  • Utgivare: Brottsförebyggande rådet, Brå
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 96
  • Utgiven: 2007
  • ISBN/Best.nr: 978-918566482-5
  • Ämnen: Arbetsrätt och arbetsliv, Hälsa och sjukvård, Straffrätt
  • Taggar:

Om publikationen

Rapporten lyfter särskilt fram tre teman: osynlighet, sårbarhet och beroende. Särskilt angeläget är det att fylla kunskapsluckor som rör utsattheten bland män och bland personer som har svårt att själva berätta om sin utsatthet.

Dessutom behövs kunskap som gör det möjligt att identifiera eventuella högriskgrupper och ökad kunskap bland praktiker inom vård och omsorg och rättsväsende om våld och funktionshinder. En serie förslag på förebyggande åtgärder presenteras utifrån samtal med nyckelpersoner på området.

Abonnera på BRÅ-rapporter - teckna stående order.