Vägval i en globaliserad värld. Ds 2013:33
Försvarsdepartementet

Vägval i en globaliserad värld. Ds 2013:33

20000

200 kr (exkl. moms)

Redovisar Försvarsberedningen sin syn på utvecklingen och förändringarna i omvärlden samt dess konsekvenser för svensk försvars- och säkerhetspolitik. Rapporten beskriver och analyserar flera geografiska regioner såväl som tematiska områden.

Försvarsberedningen betonar liksom tidigare vikten av en samlad syn på säkerhet som inkluderar flera sektorer. Säkerhetsarbetet omfattar en lång rad aspekter inom flera politikområden och aktörerna finns inom såväl offentlig som privat sektor. Försvarsberedningen konstaterar att framtiden blir allt svårare att förutsäga. Trots det måste det göras bedömningar, och dras konsekvenser av dessa bedömningar, för att kunna inrikta den svenska försvars- och säkerhetspolitiken. Snabbheten i utvecklingen och i skeenden är tydlig. Detta stärker behovet av att bygga säkerhet tillsammans med andra.

För att kunna hantera utvecklingen i en föränderlig värld måste Sveriges försvars- och säkerhetspolitik medge ett flexibelt agerande. Det nordiska samarbetet är av stor vikt för Sverige, inte minst bör det nordiska försvarssamarbetet fördjupas.

Den politiska utvecklingen i Ryssland är oroande liksom de ambitiösa moderniseringsplanerna av de väpnade styrkorna. Detta sammantaget ökar osäkerheten jämfört med 2007.

Solidaritetspolitiken ska vara grunden för den svenska försvars- och säkerhetspolitiken. Det går inte att föreställa sig att en militär konflikt i vårt närområde enbart skulle påverka ett land. Ett enskilt militärt väpnat angrepp direkt riktat mot Sverige är osannolikt under överskådlig tid. Försvarsberedningen anser att Sverige måste kunna värna landets suveränitet, svenska rättigheter och intressen, våra grundläggande värderingar samt skydda svensk handlingsfrihet inför politisk, militär eller annan påtryckning.
Teckna stående order på Ds från Försvarsdepartementet!
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Försvarsdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 230
  • Utgiven: 2013
  • Serie: Ds 2013:033
  • ISBN/Best.nr: 978-913823954-4
  • Ämnen: Försvar & Säkerhet, Offentlig förvaltning