.
Vägskatt. SOU 2017:11. Volym 1 och Volym 2

Vägskatt. SOU 2017:11. Volym 1 och Volym 2

Betänkande från Vägslitageskattekommittén

58000

580 kr (exkl. moms)

Vägskatt. SOU 2017:11. Volym 1 och Volym 2

Vägskatt. SOU 2017:11. Volym 1 och Volym 2

  • Utgivare: Finansdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 1000
  • Utgiven: 2017
  • ISBN/Best.nr: 978-913824562-0
  • Ämnen: Ekonomi, Offentlig rätt

Om publikationen

Lämnar förslag på utformningen av en avståndsbaserad skatt för tunga lastbilar. Föreslår bland annat en vägskatt för svenska och utländska lastbilar och lastbilskombinationer på minst 12 ton. Undantag görs för vissa fordonskategorier (utryckningsfordon, veteranlastbilar m.fl.). Skatten tas ut för varje körd kilometer på statliga och kommunala vägar samt gator.

Beskattningen av tunga godsfordon och uttag av vägavgifter och vägskatter är till viss del harmoniserade inom EU. Enligt EU-rätten är det inte tillåtet att ta ut både en tidsbaserad vägavgift och en avståndsbaserad vägtull av tunga lastbilar på ett och samma vägnät. Om en avståndsbaserad vägskatt införs för tunga lastbilar i Sverige måste därför den nuvarande tidsbaserade vägavgiften upphöra.

Skatteverket ska vara beskattningsmyndighet, men Transportstyrelsen ska för Skatteverkets räkning fatta flertalet beslut. De skattskyldiga ska föranmäla sina fordon till Transportstyrelsen innan skattskyldigheten inträder (föranmälan).

Särskild utredare: Vilhelm Andersson
Teckna stående order på SOU från Finansdepartementet!