.
Vägar till en narkotikafri skola

Vägar till en narkotikafri skola

Staffan Hübinette

Handbok i systematiskt policyarbete

52400

524 kr (exkl. moms)

Vägar till en narkotikafri skola

Vägar till en narkotikafri skola

Lagerstatus: Finns i lager
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Upplaga: 3
  • Omfång: 341
  • Utgiven: 2021
  • ISBN: 9789139023678
  • Ämnen: Hälsa och sjukvård, Skola och utbildning
  • Författare: Staffan Hübinette

Om boken

Skolan har en given och viktig roll att förebygga och tidigt uppmärksamma elevers användning av narkotika. Skolans främsta verktyg för detta är ett systematiskt arbete med policy, handlingsplan och rutiner.
Men vad får, kan och bör skolan göra?

• Vilka förebyggande insatser är effektiva?
• Vilka regler gäller för drogtestning?
• Hur kan skolan stödja elever men också använda disciplinära åtgärder i samband med narkotika?
• Hur kan ”glappet” mellan socialtjänsten och skolan tätas?
• Vad kan skolan göra för att inte riskera att hamna i ”osäkert läge” efter att en intervention och orosanmälan till socialtjänsten gjorts?
• Hur kan skolan gå från ett händelsestyrt till ett systematiskt arbete?

I bokens besvaras dessa och många andra frågor. Vidare redovisas forskning om cannabis och prevention, regelverk och rättsläge, en modell för prevention och en praktisk guide i systematiskt policyarbete.
Boken innehåller också ett antal vägledande fall gällande drogtestning och avstängningar som prövats av Skolinspektionen, JO och förvaltningsrätten. Likaså ges exempel på gymnasieskolor som länge arbetat framgångsrikt med policy och drogtestning.