Vägar till en narkotikafri skola
Norstedts Juridik

Vägar till en narkotikafri skola

Handbok i systematiskt policyarbete

45700

457 kr (exkl. moms)

Författare:
Staffan Hübinette
Skolan har en given och viktig roll att förebygga och tidigt uppmärksamma elevers användning av narkotika. Skolans främsta verktyg för detta är ett systematiskt arbete med policy, handlingsplan och rutiner. Men vad får, kan och bör skolan göra?
 • Vilka förebyggande insatser är effektiva?
 • Vilka regler gäller för drogtestning?
 • Hur kan skolan stödja elever men också använda disciplinära åtgärder i samband med narkotika?Hur kan ”glappet” mellan socialtjänsten och skolan tätas?
 • Vad kan skolan göra för att inte riskera att hamna i ”osäkert läge” efter att en intervention och orosanmälan till socialtjänsten gjorts?
 • Hur kan skolan gå från ett händelsestyrt till ett systematiskt arbete?VÄGAR TILL EN NARKOTIKAFRI SKOLA besvarar dessa och många andra frågor.Vidare redovisas
 • forskning om cannabis och prevention,
 • regelverk och rättsläge,
 • en modell för prevention, och
 • en praktisk guide i systematiskt policyarbete.VÄGAR TILL EN NARKOTIKAFRI SKOLA innehåller också ett antal vägledande fall gällande drogtestning och avstängningar som prövats av Skolinspektionen, JO och förvaltningsrätten. Likaså ges exempel på gymnasieskolor som länge arbetat framgångsrikt med policy och drogtestning.
  STAFFAN HÜBINETTE har lång erfarenhet som lärare i socialpedagogik och drogprevention. Han är författare till ett flertal böcker och arbetar även som föreläsare och rådgivare till skolan i policyfrågor. Han är även verksam inom projektet Narkotikafri Skola. År 2014 erhöll han ECAD Sveriges (European Cities Against Drugs) pris för sina insatser. 2017 utsågs han av CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) till Årets förebyggare och 2018 erhöll han Svenska Carnegieinstitutets journalistpris.
 • Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Upplaga: 2
  • Omfång: 338
  • Utgiven: 2019
  • ISBN: 9789139116394
  • Ämnen: Hälso & sjukvard, Utbildning & Forskning