Vad som krävs för att en lärares kompetens ska vara relevant för vissa ämnen i gymnasieskolan, ändrade föreskrifter. SKOLFS 2012:17
Skolverket

Vad som krävs för att en lärares kompetens ska vara relevant för vissa ämnen i gymnasieskolan, ändrade föreskrifter. SKOLFS 2012:17

7000

70 kr (exkl. moms)

Ändring av SKOLFS 2011:159.
Prenumerera på SKOLFS - klicka under rubriken Relaterade produkter.