.
Vad ska man ha ett land till?
  • Arbetsrätt och arbetsliv
  • Ekonomi

Vad ska man ha ett land till?

Matchning av bosättning, arbete och produktion för tillväxt

21400

214 kr (exkl. moms)

Vad ska man ha ett land till?

Vad ska man ha ett land till?

  • Utgivare: Vinnova
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 80
  • Utgiven: 2013
  • ISBN/Best.nr: 978-918651794-6
  • Ämnen: Arbetsrätt och arbetsliv, Ekonomi
  • Taggar:

Om publikationen

Behöver någon de delar av landet där man inte bor eller jobbar?

Framväxande nya näringar och företag lokaliseras ofta till större städer medan befolkningen på landsbygden och i mindre orter riskerar att förlora sina jobb utan att ha den utbildning och erfarenhet som behövs för de nya jobben eller för de specialistfunktioner som alltid behövs. Effekten förstärks av normen att båda försörjarna i en familj ska bidra till uppehället och få ta del av arbetslivet - det är ofta svårt att samtidigt få nytt passande jobb för bägge annat än på de största lokala arbetsmarknaderna. En tilltagande arbetsdelning, yrkesspecialisering och professionalisering är en förutsättning för ökad produktivitet och konkurrenskraft.

Rapporten behandlar frågor om den geografiska matchningen mellan bosättning, sysselsättning och produktion i Sverige. Rapporten visar var i landet de lokaliserade produktionsresurser som behövs för tillväxt finns, och hur de matchas lokalt och nationellt. Hur väl matchar de platser människor bor på och vill bo i med de platser där arbetet blir utfört och de platser där produktionen skapas? Vad har mindre arbetsmarknadsregioner att erbjuda för specialister? Hur samspelar viljan att stanna kvar med möjligheten till arbete? Hur påverkar den svenska modellen rörligheten?
Abonnera på Vinnovas rapporter. Teckna stående order