Vad kostar verksamheten i Din kommun? Stående order
Statistiska centralbyrån/SCB

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Stående order

36600

366 kr

Beskriver de kommunala boksluten med runt 200 nyckeltal. Ger svar på bl.a. dessa frågor: Hur stora är personalkostnaderna? Hur mycket går till socialbidrag? Hur mycket finansieras med avgifter?

Utkommer årligen. Angivet pris avser senaste utgåvan.
Produktdetaljer: