Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011
Statistiska centralbyrån/SCB

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011

36600

366 kr (exkl. moms)

Beskriver 2011 års kommunala bokslut med mer än 200 olika nyckeltal som gör det möjligt att jämföra olika kommuner; både deras finansiella resultat och de olika verksamheterna. Förhoppningen är att detta ska ge uppslag till en fortsatt analys och bidra till det arbete med förändringar och utveckling som pågår i kommunerna. Bland annat får du svar på följande frågor:
  • Hur hög var skuldsättningen?
  • Hur mycket kostar kommunala verksamheter?
  • Hur mycket pengar kostar en grundskoleelev?
  • Hur mycket kostar en vårdtagare inom äldreomsorgen?
Utkommer årligen, teckna stående order.Utgiven i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting.
Produktdetaljer: