Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007
Statistiska centralbyrån/SCB

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007

34200

342 kr

Hur står det till med ekonomin och vad kostar olika verksamheter i en kommun? För politiker, tjänstemän och allmänhet är det intressant att analysera den egna kommunen, men också att kunna jämföra den med andra.

Kommunal verksamhet spänner över många olika verksamhetsområden och jämförelser är ofta komplicerade. Svaren på varför skillnader mellan olika kommuner ibland kan vara så stora finns inte alltid i denna skrift, men jämförelsetalen kan dock ge uppslag till frågor att arbeta vidare med.Nyckeltalen bygger på det räkenskapssammandrag för år 2007 som kommunerna lämnat in till Statistiska centralbyrån.

Utkommer årligen. Utgiven i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting. Teckna stående order
Produktdetaljer: