Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2010
Statistiska centralbyrån/SCB

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2010

34200

342 kr

Utkommer årligen, teckna stående order.Utgiven i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting.
Produktdetaljer: