.
Vad händer vid utmätning?
  • Insolvensrätt

Vad händer vid utmätning?

Fredrik Benndorf, Nils-Bertil Morgell

En praktisk genomgång av utmätningsmålets olika skeden

55800

558 kr (exkl. moms)

Vad händer vid utmätning?

Vad händer vid utmätning?

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

Vad händer vid utmätning? är ingen traditionell lagkommentar, utan innehåller en praktisk redogörelse för hur ett mål om utmätning inleds, handläggs hos Kronofogdemyndigheten och avslutas. I boken beskrivs förutsättningarna för utmätning samt vilken egendom som kan utmätas respektive ska undantas från utmätning. Särskilda kapitel ägnas åt borgenärens, gäldenärens och den s.k. tredje mannens rättigheter och skyldigheter i mål om utmätning.

Boken riktar sig i första hand till jurister, ekonomer och andra som arbetar med frågor om utmätning i egenskap av företrädare för eller rådgivare till borgenärer. Den kan även användas som kurslitteratur på universitet och högskolor.