.
Vad händer vid konkurs?
  • Insolvensrätt

Vad händer vid konkurs?

Fredrik Benndorf, Nils-Bertil Morgell, Hans Ödén

- En praktisk genomgång av konkursärendets olika skeden

Produkt-id: 4338962956332
ID: S-16EC3ECBD973A22585258287002C2A
Vad händer vid konkurs?
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Detta verk är ingen traditionell lagkommentar, utan innehåller en praktisk redogörelse för hur en konkurs inleds, handläggs och avslutas. Här beskrivs vem som kan ansöka om konkurs och vad sökanden ska ange i sin ansökan. Vidare beskrivs bl.a. vilka tillgångar som ingår i konkursen och hur ”försvunna” tillgångar kan återvinnas till konkursboet. Särskilda kapitel ägnas åt borgenärens och gäldenärens möjligheter att påverka konkursens handläggning. Verket riktar sig i första hand till jurister, ekonomer och andra som arbetar med konkurser i egenskap av företrädare för eller rådgivare till borgenärer. Den kan även användas som kurslitteratur på universitet och högskolor.
Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/9789139020967.png", "type"=>"digital", "product_id"=>"S-16EC3ECBD973A22585258287002C2A", "primary"=>"false", "oldfidoid"=>"S-16EC3ECBD973A22585258287002C2AA4", "verkid"=>"16EC3ECBD973A22585258287002C2A401", "subject_areas"=>["Insolvensrätt"], "subjects"=>["Insolvensrätt"], "subtitle"=>"- En praktisk genomgång av konkursärendets olika skeden", "datechanged"=>"2023-12-08", "book_author"=>[{"contact_id"=>"0368", "id"=>"132C0176C2B0AF3BC1258128002D58D2", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Fredrik", "lastname"=>"Benndorf"}, {"contact_id"=>"0245", "id"=>"02358526F5D81091C1257F38004299C9", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Nils-Bertil", "lastname"=>"Morgell"}, {"contact_id"=>"0429", "id"=>"1BE275D733DC9AECC1258287003EF5AB", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Hans", "lastname"=>"Ödén"}], "prodtype"=>"E-bok", "printper"=>"Den senaste versionen av det tryckta verket utgavs 2019.", "pod"=>"false", "juno_doc_id"=>"ISBN9789139020967", "courselitterature"=>"false", "stock"=>"0", "imprintcode"=>"NJ", "edition"=>"1", "size"=>"0", "standingorder"=>"false", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2019", "publicerat_datum"=>"2019-01-16", "publicerat_timestamp"=>1547596800}