.
Vad händer vid konkurs?
  • Insolvensrätt

Vad händer vid konkurs?

Fredrik Benndorf, Nils-Bertil Morgell, Hans Ödén

- En praktisk genomgång av konkursärendets olika skeden

63700

637 kr (exkl. moms)

Vad händer vid konkurs?

Vad händer vid konkurs?

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

Denna bok är ingen traditionell lagkommentar, utan innehåller en praktisk redogörelse för hur en konkurs inleds, handläggs och avslutas. Här beskrivs vem som kan ansöka om konkurs och vad sökanden ska ange i sin ansökan. Vidare beskrivs bl.a. vilka tillgångar som ingår i konkursen och hur ”försvunna” tillgångar kan återvinnas till konkursboet. Särskilda kapitel ägnas åt borgenärens och gäldenärens möjligheter att påverka konkursens handläggning. Boken riktar sig i första hand till jurister, ekonomer och andra som arbetar med konkurser i egenskap av företrädare för eller rådgivare till borgenärer. Den kan även användas som kurslitteratur på universitet och högskolor.