Vad gör man när man reser?
Vinnova

Vad gör man när man reser?

19600

196 kr

Göra nytta medan du reser - kollektivtrafikens konkurrensfördel?

Redovisar erfarenheterna från den första etappen inom ett projekt om kollektivtrafikresenärers användning av sin restid, bl.a. genom resultaten från en enkätundersökning av kollektivtrafikresenärer i Västsverige och hur de använder och upplever tiden ombord på tåg och bussar.

Presenterar dessutom projektets centrala teoretiska utgångspunkter och sammanfattar erfarenheter från internationell forskning på området.

Författare: Daniel Fahlén, Eva Thulin och Bertil Vilhelmson.

Abonnera på Vinnovas rapporter. Teckna stående order!
Produktdetaljer: