.
Vad är rätt?
  • Övrigt
  • Referensverk och tidskrifter

Vad är rätt?

Wiweka Warnling Conradson
21300

213 kr (exkl. moms)

Vad är rätt?

Vad är rätt?

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

Vad är ”rätt”? Frågan kan tolkas på ett handfast sätt, i betydelsen vad som är gällande rätt när man försöker lösa ett visst juridiskt problem: T.ex. om man få slå sina barn (barnaga) eller om det är förbjudet. Frågan kan också ges en rättsteoretisk innebörd, om man försöker förstå juridikens väsen och t.ex. vill analysera vad som skiljer rättsregler från andra typer av regler.

Författarens ambitioner är inte att ge läsarna full klarhet i rättens ”inre natur”, utan det främsta syftet är att väcka frågor och få läsarna att själva reflektera:

• Kan en våldsinriktad förening förbjudas?

• Kan en gällande lag vara så föråldrad att den inte tillämpas?

• Tillåts barnäktenskap i Sverige?

• Måste man alltid följa prejudikat från våra högsta domstolar?

• Kan ett barn tvingas att lära sig simma för att det är ”barnets bästa”?

• Är det straffbart att bränna Koranen offentligt?

Rätten är ständigt i förändring genom nya svenska lagar och domar, liksom domar från Europadomstolen och EU-domstolen samt annan EU-rätt i form av fördrag, förordningar, direktiv m.m. Det en gång inlärda är alltså inte en stabil punkt annat än temporärt, utan alla jurister måste inse betydelsen av att lära på nytt och att bedöma juridiska frågor, såväl idag som i framtiden, med hjälp av en juridisk metod eller kanske flera olika sådana metoder.