Vaccination mot pneumokocker; Upphävande av Folkhälsomyndighetens allmänna råd (HSLF-FS 2015:1). HSLF-FS 2016:82
Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten

Vaccination mot pneumokocker; Upphävande av Folkhälsomyndighetens allmänna råd (HSLF-FS 2015:1). HSLF-FS 2016:82

Författningar inom Folkhälsomyndighetens ansvarsområde.

7000

70 kr (exkl. moms)

Tryckt upplaga: