Vaccination av barn i enlighet med det allmänna vaccinationsprogrammet för barn (HSLF-FS 2016:51) ändrade föreskrifter; HSLF-FS 2019:17
Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten

Vaccination av barn i enlighet med det allmänna vaccinationsprogrammet för barn (HSLF-FS 2016:51) ändrade föreskrifter; HSLF-FS 2019:17

Författningar inom Folkhälsomyndighetens ansvarsområde.

7000

70 kr (exkl. moms)

Ändring av HSLF-FS 2016:51.
Tryckt upplaga: