Vaccination av barn i enlighet med det allmänna vaccinationprogrammet för barn. Folkhälsomyndighetens föreskrifter. HSLF-FS 2016:51
Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten

Vaccination av barn i enlighet med det allmänna vaccinationprogrammet för barn. Folkhälsomyndighetens föreskrifter. HSLF-FS 2016:51

Författningar inom Folkhälsomyndighetens ansvarsområde.

7000

70 kr (exkl. moms)

Ändras av HSLF-FS 2019:17, se längre ned.
Tryckt upplaga: