Utvidgat system med prövningstillstånd i Arbetsdomstolen
Arbetsmarknadsdepartementet

Utvidgat system med prövningstillstånd i Arbetsdomstolen

17100

171 kr

Föreslår att det ska införas ett generellt krav på prövningstillstånd när tingsrätts beslut och domar överklagas till Arbetsdomstolen.

Produktdetaljer: