Utvecklingen inom den kommunala sektorn. Skr. 2016/17:102
Finansdepartementet

Utvecklingen inom den kommunala sektorn. Skr. 2016/17:102

14400

144 kr (exkl. moms)

En översiktlig redovisning av utvecklingen av ekonomin i kommunerna och landstingen de senaste åren. Vidare beskrivs utvecklingen av de statliga bidragen till kommunsektorn. En översiktlig redovisning görs även av den demografiska utvecklingen 2000–2016 i riket, landstingen och kommunerna.